Список наукових праць доцента кафедри приватного права Одовіченої Яни Анатоліївни

Статті та тези у фахових наукових виданнях:

  1. Богданюк Я.А. Етапи розвитку законодавства України про переведення на іншу роботу / Я.А. Богданюк // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 54. – К.: Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. – 2011. – С.380–386.
  2. Богданюк Я.А. Зміна трудової функції працівника як передумова переведення на іншу роботу / Я.А. Богданюк // Публічне право: науково-практичний юридичний журнал. - № 2(6) – 2012. – С.302-310.
  3. Богданюк Я.А. Порівняльно-правова характеристика переведення працівника на іншу роботу / Я.А. Богданюк // Новітні наукові дослідження держави і права – 2012: збірник наукових праць / за ред. П.М. Шапірка, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Іліон, 2012 – С.141-144.
  4. Одовічена Я. А. Зміна місця роботи як новація умов трудового договору / Я. А. Одовічена // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 23–27 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12aomomc.pdf
  5. Одовічена Я.А. Новація умов трудового договору: поняття та види / Я.А. Одовічена // Підприємництво, господарство і право: науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2013. – №3. – С.73-78.
  6. Одовічена Я.А. Зайнятість: поняття та ознаки / Я.А. Одовічена // Підприємництво, господарство і право: науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2014. – №6 (222). – С.22−24.
  7. Одовічена Я.А. Поняття «сприяння» та «забезпечення» трудової зайнятості як правові категорії / Я.А. Одовічена // Підприємництво, господарство і право: науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2014. – №7 (223). – С.8−11.
  8. Одовічена Я.А. Процедурний аспект новації умов трудового договору. / Я.А. Одовічена // Ежемесячный научный журнал Scientific-researches. − 2016. − №1. − С.28−34.
  9. Одовічена Я.А. Посередництво у працевлаштуванні / Я.А. Одовічена // Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення : тези доп. та наук, повідомл. учасників VII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 верес. 2017 р.) / за ред. В. В. Жернакова. - Харків: Право, 2017. - С.172-176.