Список наукових праць доцента кафедри приватного права Кіріяк Оксани Василівни

Статті у фахових наукових виданнях та тези конференцій:

  1. Кіріяк О.В. Провадження у справах про визнання необгрунтованими активів та їх витребування / О. В. Кіріяк // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали Міжнародної наукової конференції (Чернівці, 26-27 жовтня 2017 р.). - Чернівці; Технодрук, 2017. - С.131-135.