Список наукових праць доктора юридичних наук, доцента кафедри приватного права Гетьманцевої Ніни Дмитрівни

Монографії:

 1. Гетьманцева Н. Д.Особливості правового регулювання трудових відносин: монографія / Н.Д. Гетьманцева. – Чернівці: Технодрук, 2015. – 592 с.
 2. Гетьманцева Н. Д.Джерело трудового права та його співвідношення з формою права / Актуальні проблеми приватного і публічного права: монографія / Н.Д. Гетьманцева, Т.М. Волощенко, І.Г. Козуб [та ін.]; відп. ред. Н.Д. Гетьманцева. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 8–35.
  Статті у фахових наукових виданнях:
 1. Гетьманцева Н. Д. Договір як засіб регулювання відносин по найманій праці / Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 131: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 47–50.
 2. Гетьманцева Н. Д. Право громадян на охорону праці як природне право та конституційний принцип// Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 75: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 62-65.
 3. Гетьманцева Н. Д. Право працівника на охорону праці та його гарантії Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 70: Правознавство. – Чернівці : Рута, 1996. – С. 55-58.
 4. Гетьманцева Н. Д. Міжнародні договори у сфері праці / Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 147: Правознавство. – Чернівці : Рута, 2002. – С. 41–44.
 5. Гетьманцева Н. Д. Договір про матеріальну відповідальність працівників за шкоду заподіяну підприємству, установі, організації / Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 154: Правознавство. – Чернівці : Рута, 2002. – С. 46–49.
 6. Гетьманцева Н. Д. Колективний договір підприємства, установи, організації / Н.Д. Гетьманцева // Вісник академії праці і соціальних відносин федерації профспілок України: науково-практичний збірник. – 2002. – № 2. – С. 74–76.
 7. Гетьманцева Н. Д. Договір про державну службу за законодавством України / Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 161: Правознавство. – Чернівці : Рута, 2002. – С. 51–53.
 8. Гетьманцева Н. Д. Колективні угоди на регіональному рівні / Н.Д. Гетьманцева // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 16. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – С. 264–269.
 9. Гетьманцева Н. Д. Види праці як моделі правового регулювання трудових відносин / Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 172. Правознавство – Чернівці : Рута, 2003. – С. 35–38.
 10. Гетьманцева Н. Д. Конвенції та рекомендації міжнародної організації як міжнародні договори про працю / Н.Д. Гетьманцева // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – С. 70–72.
 11. Гетьманцева Н. Д. Організація (об’єднання) роботодавців як суб’єкт колективно-трудових відносин / Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 180. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 73–77.
 12. Гетьманцева Н. Д. Договір як підстава застосування закону до конкретних відносин праці / Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 187. Правознавство. – Чернівці : Рута, 2003. – С. 66–69.
 13. Гетьманцева Н. Д. Договори про встановлення тривалості робочого часу / Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 236. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 44–47.
 14. Гетьманцева Н. Д. Правова характеристика роботодавця як суб’єкта трудових відносин / Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.273: Правознавство. Збірник наук. праць. – Чернівці : Рута, 2005. – С. 46–49.
 15. Гетьманцева Н. Д. Новація умов трудового договору / Н.Д. Гетьманцева // Юридична Україна. – 2007. – №3 (51). – С. 64–71.
 16. Гетьманцева Н. Д. Закон України «Про зайнятість населення»: проблеми застосування / Н.Д. Гетьманцева, І.Г. Козуб // Юридична Україна. – 2009. – № 8 (80). – С. 71–75.
 17. Гетьманцева Н. Д. Щодо віднесення трудового колективу до суб’єктів трудового права / Н.Д. Гетьманцева, І.Г. Козуб // Форум права. – 2009. – № 3. –С. 167–173 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/ 20093/index.htm.
 18. Гетьманцева Н. Д. Засіб, спосіб і форма захисту трудових прав / Н.Д. Гетьманцева, І.Г. Козуб // Адвокат. – 2009. – №11. – С. 37–42.
 19. Гетьманцева Н. Д. Закон України «Про колективні договори і угоди» потребує змін / Н.Д. Гетьманцева, І.Г. Козуб // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 3 (171). – С. 48–51.
 20. Гетьманцева Н. Д. Єдність і диференціація – характерний прояв методу трудового права / Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 489: Правознавство. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 56–60.
 21. Гетьманцева Н. Д. Принципи трудового права / Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 492: Правознавство. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – С. 59–62
 22. Гетьманцева Н. Д. Мета і засіб – правовий інструментарій ефективності трудового права / Н.Д. Гетьманцева / /Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 518: Правознавство. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – С. 55–58.
 23. Гетьманцева Н. Д. Оціночні поняття трудового права / Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 522. Правознавство. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 50–53.
 24. Гетьманцева Н. Д. Державне та договірне регулювання умов праці та підвищення соціальних гарантій для працівників / Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 525: Правознавство. – Чернівці : ЧНУ, 2010. – С. 43–46.
 25. Гетьманцева Н. Д. Договірне регулювання трудових відносин як різновид правового регулювання / Н.Д. Гетьманцева // Юридична Україна. – 2010. – №5 (94).-С 58-62.
 26. Гетьманцева Н. Д. Трудовий договір в аспекті розвитку індивідуально-договірного регулювання трудових відносин / Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 533: Правознавство. – Чернівці : ЧНУ, 2010. – С. 38–43.
 27. Гетьманцева Н. Д. Праводієздатність професійних спілок / Н.Д. Гетьманцева, І.Г. Козуб // Право України. – 2010. – №12. – С. 115–124.
 28. Гетьманцева Н. Д. Колективний договір в контексті проекту Трудового кодексу України / Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 550: Правознавство. – Чернівці : ЧНУ, 2010. – С. 65–69.
 29. Гетьманцева Н. Д. До питання про метод правового регулювання трудових відносин / Н.Д. Гетьманцева // Право України. – 2011. – № 5. – С. 224–230.
 30. Гетьманцева Н. Д. Місце державних органів у системі соціального партнерства / Н.Д. Гетьманцева // Юридична Україна. – 2011. – №7 (103). – С. 28–32.
 31. Гетьманцева Н. Д. Тенденції та пріоритети реформування трудового законодавства України / Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 578: Правознавство. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – С. 65–69.
 32. Гетьманцева Н. Д. Дуалізм трудового права / Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 597: Правознавство. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – С. 64–68.
 33. Гетьманцева Н. Д. Про деякі аспекти змісту трудового договору / Н.Д. Гетьманцева, І.Г. Козуб // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 2 (194). – С. 101–104.
 34. <Гетьманцева Н. Д. Держава як суб’єкт соціального партнерства / Н.Д. Гетьманцева // Юридична Україна. – 2012. – №3 (158). –С.68-74.
 35. Гетьманцева Н. Д. Інтерес в правовому регулюванні трудових відносин / Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 618: Правознавство. – Чернівці : Рута, 2012. – С. 66–70.
 36. Гетьманцева Н. Д. Нормативність як основна властивість принципів правового регулювання трудових відносин / Н.Д. Гетьманцева // EVROPSKY POLITICKY A PRAVNI DISKURZ Svazek 1. 6. vydani. 2014. – С. 581–590.
 37. Гетьманцева Н. Д. Функції як зовнішній прояв властивостей договору в трудовому праві / Н.Д. Гетьманцева // REVISTA NATIONALA DE DREPT. Nr. 3(173) 2015. – С. 61–64.
 38. Гетьманцева Н. Д. Дифференциация правового регулирования трудовых отношений / Н.Д. Гетьманцева // LEGEA SI VIATA/ Nr. 2/3 (278) 2015. – С. 14–18.
 39. Гетьманцева Н. Д. Понятие и особенности норм трудового права / Н.Д. Гетьманцева // LEGEA SI VIATA/ Nr. 1/3 (277) 2015. – С. 3–6.
 40. Гетьманцева Н. Д. Соціальне партнерство як спосіб інтеграції інтересів суб’єктів соціально-трудових відносин. / Н.Д. Гетьманцева // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 3 (241). – С. 82–86.
 41. Гетьманцева Н. Д. Забезпечення реалізації права на працю і захисту громадян від безробіття. / Н.Д. Гетьманцева // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – №6 (244). –С.84-89.
 42. Гетьманцева Н. Д. Поняття і сутність праці як правової категорії / Н.Д. Гетьманцева // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 7(245) –С.83-87.
 43. Гетьманцева Н. Д. Вплив оціночних понять на договірне регулювання трудових відносин / Н.Д. Гетьманцева // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 5. – С.72-75.
 44. Getmantseva N.D. Freedom of labor / Nina Getmantseva // VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS. 2017. - №2/2. - p.55-60.
 45. Гетьманцева Н. Д. Трудова правосуб'єктність як складна юридична конструкція / Н.Д. Гетьманцева // Науковий журнал "Соціальне право". – 2017. – № 1. – С.83-92.
  Навчальні посібники, статті, тези доповідей:
 1. Гетьманцева Н. Д. Кодекс законів про працю України: Науково–практичний коментар. Глава Х. Трудова дисципліна. – Х. : Консум, 2003. – С. 497–525.
 2. Гетьманцева Н. Д. Трудове право України (Загальна частина): навч. посібник / Н.Д. Гетьманцева, І.Г. Козуб. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 312 с.
 3. Гетьманцева Н. Д. Трудове право України (Особлива частина): навч. посібник / Н.Д. Гетьманцева, І.Г. Козуб. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 504 с.
 4. Гетьманцева Н. Д. Проблеми договірного регулювання трудових відносин / Н.Д. Гетьманцева. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали VII регіональної науково-практичної конференції (м. Львів, 13-14 лютого 2001 р.). – Львів : юридичний фак-т Львівского нац. ун-ту імені Івана Франка, 2001. – С. 156–158.
 5. Гетьманцева Н. Д. Роль договірного регулювання у встановленні умов праці / Н.Д. Гетьманцева // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: науково-практична конференція. – Івано-Франківськ : Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, 19 квітня 2002 р. – С. 97–99.
 6. Гетьманцева Н. Д. Договірне регулювання трудових відносин / Н.Д. Гетьманцева / Науково-практична конференція: Нові Цивільний і Кримінальний кодекси – важливий етап кодифікації законодавства України; Мат. наук.-практ. конф. [м. Івано-Франківськ] 3–4 жовтня 2002 р. / редкол.: Басай В.Д. (гол. ред) та ін. – Івано-Франківськ : Обласна друкарня, 2002. – С. 93–95.
 7. Гетьманцева Н. Д. Договори про встановлення тривалості та режиму робочого часу / Н.Д. Гетьманцева // Актуальні проблеми правознавства. Науковий збірник ЮІ. ТАНГ. – Тернопіль, 2002. – С. 199–200.
 8. Гетьманцева Н. Д. Еволюція поняття трудового договору / Н.Д. Гетьманцева // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Випуск 3. – Чернівці : Рута, 2002. – С. 149–155.
 9. Гетьманцева Н. Д. Формування та розвиток інституту договору в трудовому праві / Н.Д. Гетьманцева / Юридична наука та освіта: історія, сучасність, перспективи: матеріали ІХ історико-правової конференції (м. Рівне, 6–8 червня 2003 р.) Редакційна колегія: І.Б. Усенко (голова), І.В. Музика (відп. секр.) О.Н. Ярмиш та ін. – К., 2004. – С. 257–267.
 10. Гетьманцева Н. Д. Особливості правового регулювання праці в нових умовах господарювання / Н.Д. Гетьманцева / Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних умовах ринкової економіки : матеріали науково-практичної конференції; м. Сімферополь, 19–20 травня 2003 р. / за ред. проф. В.С. Венедиктова. – Х. : Нац. ун-т внутр. справ, 2003. – С. 106–110.
 11. Гетьманцева Н. Д. Професійні спілки – як представники працівників у колективно-договірному регулюванні трудових відносин / Н.Д.Гетьманцева // Міжнародна науково-практична конференція «Тактика, методика, етика захисту та представництва». – К. : Академія адвокатури України, 28 листопада 2003 р. – С. 75–78.
 12. Гетьманцева Н. Д. До питання про кодифікацію трудового законодавства в сучасний період / Н.Д. Гетьманцева / Проблеми кодифікації законодавства України : матеріали науково-практичної конференції. за заг. ред. В.П. Нагребельного, Н.М. Пархоменко. – К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 14 травня 2003 р. – С. 33–36.
 13. Гетьманцева Н. Д. Поняття соціального партнерства / Н.Д. Гетьманцева // Матеріали першої Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий потенціал світу 2004». – Т. 49. Право. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – С. 11–12.
 14. Гетьманцева Н. Д. Співвідношення функцій і договору в трудовому праві / Н.Д. Гетьманцева // Матеріали УІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта 2005». – Т. 46. – Право. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 12–14.
 15. Гетьманцева Н. Д. Юридичні гарантії здійснення трудових прав працівників / Н.Д. Гетьманцева // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: до 80 річчя Р.І. Кондратьєва : збірник наукових праць. – Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління і права, 2007. – С. 33–37.
 16. Гетьманцева Н. Д. Роль судебной практики в конкретизации оценочных понятий трудового законодательства / Н.Д. Гетьманцева // Конкретизация законодательства как технико-юридический прием нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики : материалы Международного симпозиума (Геленджик, 27–28 сентября 2007 года) / под. ред. В.М. Баранова. – Нижний Новгород : Нижегородская академия МВД России, 2008. – С. 821–828.
 17. Гетьманцева Н. Д. Юридична природа трудового договору / Н.Д. Гетьманцева // Верховенство права у правозастосовчій діяльності: Матеріали регіональної науково-практичної конференції, присвяченої 15-ій річниці юридичного інституту (м. Івано-Франківськ, 12–13 жовтня 2007 року). – С. 253–255.
 18. Гетьманцева Н. Д. Функції договору в трудовому праві / Н.Д. Гетьманцева //Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах : збірник матеріалів круглого столу. за ред. Шумної Л.П. – Чернігів : КП «Чернігівські обереги», 2007. – С. 35–40.
 19. Гетьманцева Н. Д. Судова практика і конкретизація трудового законодавства / Н.Д. Гетьманцева // Українське правосуддя: здобутки і перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 травня 2008 року). – С. 222–225.
 20. Гетьманцева Н. Д. Праця як елемент правового регулювання трудових відносин / Н.Д. Гетьманцева // Вдосконалення правового захисту прав та основних свобод людини і громадянина : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів (23 квітня 2010 року). – Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника, 2010. – С. 107–110.
 21. Гетьманцева Н. Д. Право на працю: цивілістичний підхід чи трудовий? / Н.Д. Гетьманцева // Від громадянського суспільства – до правової держави: тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – С. 279–281.
 22. Гетьманцева Н. Д. Ефективність правового інструментарію в трудовому праві/ Н.Д. Гетьманцева // Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми : збірник тез доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 5 листопада 2010 р.). – С. 123–128.
 23. Гетьманцева Н. Д. Колективно-договірне регулювання в аспекті підвищення соціальних гарантій для працівників / Н.Д. Гетьманцева // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Дев’яті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 12-13 листопада 2009 року). У 4-х частинах. – Частина друга: Трудове право та право соціального забезпечення». – Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права, 2010. – С. 200–202.
 24. Гетьманцева Н. Д. До питання про оціночні поняття в трудовому праві / Н.Д. Гетьманцева // Сучасні проблеми правової системи України : збірник матеріалів ІІ Міжнародної наук.-практич. конф. (28 жовтня 2010 р, м. Київ) / Київський ун-т права НАН України [ред. кол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та ін.]. – Випуск 2. – К. : Вид-во Європейського ун-ту. –С.202-204.
 25. Гетьманцева Н. Д. Поєднання державного і договірного регулювання оплати праці / Н.Д. Гетьманцева // Генезис публічного права: від становлення до сучасності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. «VІ Прибузькі юридичні читання», 26–27 листопада 2010 р. / відп. ред. О.В. Козаченко. –Миколаїв : Ілліон, 2010. – С. 310–312.
 26. Гетьманцева Н. Д. До питання про оціночні поняття в трудовому праві / Н.Д. Гетьманцева // Сучасні проблеми правової системи України : збірник матеріалів ІІ Міжнародної наук.-практич. конф. (28 жовтня 2010 р, м. Київ) / Київський ун-т права НАН України [ред. кол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та ін.]. – Випуск 2. – К. : Вид-во Європейського ун-ту. – С. 202–204.
 27. Гетьманцева Н. Д. До питання про неналежне представництво в трудовому праві / Н.Д. Гетьманцева // Перші юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвячені пам’яті Є.В. Васьковського : Міжнародна науково-практична конференція. – Одеса : Астропринт, 15-16 квітня 2011 р. – С. 473–476.
 28. Гетьманцева Н. Д. Централізоване і локальне: перспективи взаємодії / Н.Д. Гетьманцева. Актуальні питання публічного права : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 травня 2011 р. / за ред. В.М. Огаренка, В.Г. Лукашевича та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – С. 56–58.
 29. Гетьманцева Н. Д. Трудове право і ринкові відносини: перспективи взаємодії / Н.Д. Гетьманцева // Актуальні проблеми регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення : тези доповідей та наукових повідомлень учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 жовтня 2011 р. / за ред., к.ю.н., доц. В.В. Жернакова. – Х. : Кросроуд, 2011. – С. 149–153.
 30. Гетьманцева Н. Д. Колективний договір: публічно-правові та приватно-правові засади / Н.Д. Гетьманцева, І.Г. Козуб // Людина і закон: Публічно правовий вимір : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «VII Прибузькі юридичні читання», 25–26 листопада 2011 р. / за ред. С.В. Ківалова, В.О. Тулякова, О.В. Козаченка. – Миколаїв : Іліон, 2011. – С. 260–262.
 31. Гетьманцева Н. Д. Деякі аспекти вдосконалення та реформування трудового законодавства / Н.Д. Гетьманцева. // Тенденції та пріоритети реформування законодавства України : матеріали тез за міжнародною науково-практичною конференцією, Запоріжжя, 2011 р. – С. 88–91.
 32. Гетьманцева Н. Д. Стан і перспективи розвитку трудового законодавства про оплату праці / Н.Д. Гетьманцева // Напрями вдосконалення правового регулювання суспільних відносин: Міжнародна науково-практична конференція. – Київ, 27–28 грудня 2011 р. – К. : Центр правових наукових досліджень, 2011. – С. 73–75.
 33. Гетьманцева Н. Д. Місце державних органів в системі соціального партнерства / Н.Д. Гетьманцева // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. / Київський ун-т права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та ін.]. – К. : Вид-во Європейського університету, 2011. – С.239–243.
 34. Гетьманцева Н. Д. Соціально-правове значення колективного договору в контексті проекту трудового договору / Н.Д. Гетьманцева // Збірник тез за результатами круглого столу з обговорення проекту Трудового кодексу України (27 травня 2011 року) / за ред. к.ю.н., доц. А.В. Андрушко, к.ю.н. О.А. Ситницької. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2011. – С. 3–8.
 35. Гетьманцева Н. Д. До питання про джерела трудового права / Н.Д. Гетьманцева // Новітні наукові дослідження держави і права: збірник наукових праць / за ред. П.М. Шапірка, О.В. Козаченка. – Миколаїв : Іліон, 2012. – С. 23–27.
 36. Getmanceva N.D. The method of legal regulation of labor regulations // European Science and Technology [Text] : materials of the international research and practice conference, Vol. Wiesbaden, January 31st, 2012 / publishing office «Bildungszentrum Rodnik e. V.». – c. Wieabaden, Germany, 2012. – Р. 210–213.
 37. Гетьманцева Н. Д. Становление трудового договора как института трудового права / Н.Д. Гетьманцева // Становление государства и права на разных этапах истории: международная конференция, 14-15 декабря 2012 г., Санкт-Петербург. – С. 56–58.
 38. Гетьманцева Н. Д. Законний інтерес в трудовому праві / Н.Д. Гетьманцева // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми: Тези доповідей і наук повідомлень учасників ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 5–6 жовтня 2012 р.). – С. 126–130.
 39. Гетьманцева Н. Д. Ознаки трудового договору / Н.Д. Гетьманцева // Актуальні проблеми трудового права і права соціального забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасн., 5 Міжнар. наук-практ. конф. (Харків, 27–28 вересня, 2013 р.) / за ред. В.В. Жернакова. – Х. : Право, 2013. – С. 163–168.
 40. Гетьманцева Н. Д. Юридические факты в трудовом праве / Н.Д.Гетьманцева // Формирование гражданскогообщества в Российской Федерации и в странах СНД:материалы Международной конференции, г. Санкт-Петербург, 26 января, 2013г. Фонд развития юридической науки.
 41. Гетьманцева Н. Д. Вплив оціночних понять на ефективність правового регулювання трудових відносин / Н.Д. Гетьманцева // Поняття та категорії юридичної науки. Зб. наук. праць. Матеріали V міжнар. наук-практ. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. – К. : Ніка-Центр, 2014. – С. 208–211.
 42. Гетьманцева Н. Д. Понятие и особенности норм трудового права / Н.Д. Гетьманцева //Medzinárodná vedecká konferencia «Právna veda a prax v treťom tisícročí» Košice, Slovenská Republika 27-28 február 2015 r.-С.113-116.
 43. Гетьманцева Н. Д. Можливі шляхи регламентації трудового права як галузі права. / Н.Д. Гетьманцева // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення» тези доп. та наук. повідомл. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квітня 2016 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, проф. В. І. Щербини, відпов. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2016. –С.63-67.
 44. Гетьманцева Н. Д. Щодо забезпечення права працівників на захист державою Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІ : Науково- практичний посібник.[Збірник статей учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2015 р.] / За загальною редакцією М. І. Іншина, В. Л. Костюка, В. П. Мельника. – К. : ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2016. (220с).
 45. Гетьманцева Н. Д. Деякі питання щодо кодифікації трудового законодавства України / Н.Д. Гетьманцева // Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 26 квітня 2017 р.). – К.: Прінт-Сервіс, 2017. - С. 52-54.
 46. Гетьманцева Н. Д. Нові виклики трудового права в умовах глобалізації / Н.Д. Гетьманцева // Тези доповідей та наукових повідомлень учасників VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 29 вересня 2017 р.). – Харків: Право, 2017. - С. 58-64.
 47. Гетьманцева Н. Д. Соціальна безпека як складова соціальної політики держави / Н.Д. Гетьманцева // Тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (20 жовтня 2017 р.). – К., 2017. - С. 13-14.
 48. Гетьманцева Н. Д. Трудовые отношения как содержательное отражение метода трудового права / Н.Д. Гетьманцева // Становление и развитие трудового и социально-обеспечительного законодательства: история, современность, перспективы : сб. науч. тр. по итогам IV Между нар. науч.- практ. конф., 27-28 окт. 2017 г. / редкол.: К. Л. Томашевский (сост.) и [др.]. — Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2017. - С. 72-74.