Список наукових праць асистента кафедри приватного права Бурки Альони Валентинівни

  Статті у фахових наукових виданнях:
  1. Бурка А. В. Накопичувальна система як індикатор ефективності пенсійного забезпечення в Україні / А. В. Бурка // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Юридичні науки". - 2016. - Випуск 3. Том 1. – С.108 – 112.
  2. Бурка А. В. Правовий статус учасників антитерористичної операції та гарантії їх соціального захисту / А. В. Бурка // Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету Державної податкової служби України. - 2016. - Випуск 1. – С.179 – 186.
  3. Бурка А. В. Соціальне забезпечення внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання / А. В. Бурка // Держава і право: збірник наукових праць. Серія юридичні науки. Випуск 74. / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К.: Юридична думка, 2016. - С.337-349.
    Матеріали конференцій:
  1. Бурка А. В. Соціальне забезпечення учасників антитерористичної операції / А. В. Бурка // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави" (8-9 квітня 2016р.). - Одеса, 2016. – С.116 – 119.
  2. Бурка А. В. Проблемні аспекти реалізації внутрішньо переміщеними особами, які постраждали внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, права на соціальне забезпечення / А. В. Бурка // Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 21-22 квітня 2017 р. - Ужгород: Ужгородський національний університет, 2017. - С.88-91.