Список наукових праць завідувача кафедри приватного права д.ю.н. Боднарука Миколи Івановича

Монографії:

 1. Боднарук М. І. Соціальне страхування в Україні: правові аспекти становлення та розвитку / М. І. Боднарук. – Чернівці: Рута, 2002. – 247 с.
 2. Боднарук М. І. Державне соціальне страхування (глава XVII) / М. І. Боднарук // Кодекс законів про працю України: науково-практичний коментар; Кол. авт. під керівн. В. І. Прокопенка. – Харків: Консум, 2003. – С. 772-807.
 3. Боднарук М. І. Правове регулювання соціального страхування в Україні: монографія / М. І. Боднарук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 472 с.
  Статті у фахових наукових виданнях:
 1. Боднарук М. І. Правові аспекти реформування медичного страхування в Україні / М. І. Боднарук // Науковий вісник Чернівецького ун-ту : Зб. наук. праць. – Серія : Правознавство. – Чернівці : Рута, 1999. – Вип. 48. – С. 72-76.
 2. Боднарук М. І. До питання про юридичну суть соціального страхування в Україні / М. І. Боднарук // Науковий вісник Чернівецького ун-ту : Зб. наук. праць. – Серія : Правознавство. – Чернівці : Рута, 1999. – Вип. 55. – С. 68-70.
 3. Боднарук М. І. Основні напрямки реформування соціального страхування в Україні / М. І. Боднарук // Науковий вісник Чернівецького ун-ту : Зб. наук. праць. – Серія : Правознавство. – Чернівці : Рута, 1999. – Вип. 62. – С. 78-80.
 4. Боднарук М. І. Порівняльно-правова характеристика обов’язкового медичного страхування (на прикладі Німеччини, Росії, США) / М. І. Боднарук // Науковий вісник Чернівецького ун-ту : Зб. наук. праць. – Серія : Правознавство. – Чернівці : Рута, 1999. – Вип. 70. – С. 59-63.
 5. Боднарук М. І. Правові проблеми соціального страхування в сучасних умовах / М. І. Боднарук // Науковий вісник Чернівецького ун-ту : Зб. наук. праць. – Серія : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2000. – Вип. 75. – С. 65-68.
 6. Боднарук М. І. Право на соціальне забезпечення – природне і невід’ємне право людини / М. І. Боднарук // Науковий вісник Чернівецького ун-ту : Зб. наук. праць. – Серія : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2000. – Вип. 82. – С. 65-69.
 7. Боднарук М. І. Соціальне страхування за законодавством Німеччини (історико-правові аспекти) / М. І. Боднарук // Науковий вісник Чернівецького ун-ту : Зб. наук. праць. – Серія : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2000. – Вип. 91. – С. 52-55.
 8. Боднарук М. І. Види соціального страхування в Україні / М. І. Боднарук // Науковий вісник Чернівецького ун-ту : Зб. наук. праць. – Серія : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2000. – Вип. 100. – С. 53-56.
 9. Боднарук М. І. Принципи організації державного соціального страхування в Україні / М. І. Боднарук // Науковий вісник Чернівецького ун-ту : Зб. наук. праць. – Серія : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2001. – Вип. 103. – С. 52-56.
 10. Боднарук М. І. Генезис управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням в Україні / М. І. Боднарук // Науковий вісник Чернівецького ун-ту : Зб. наук. праць. – Серія : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2001. – Вип. 121. – С. 38-41.
 11. Боднарук М. І. Зміст правовідносин по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню / М. І. Боднарук // Науковий вісник Чернівецького ун-ту : Зб. наук. праць. – Серія : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2001. – Вип. 125. – С. 50-54.
 12. Боднарук М. І. Суб’єкти правовідносин у сфері державного соціального страхування / Микола Боднарук // Підприємництво, господарство і право. – Київ : Книжкова друкарня наукової книги, 2001. – No 5. – С. 71-76.
 13. Боднарук М. І. До питання поняття соціального страхування / Микола Боднарук // Підприємництво, господарство і право. – Київ : Книжкова друкарня наукової книги, 2001. – No 7. – С. 75-76.
 14. Боднарук М. І. Загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування в Україні : правові аспекти становлення та розвитку / М. І. Боднарук // Науковий вісник Чернівецького ун-ту : Зб. наук. праць. – Серія : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2002. – Вип. 154. – С. 70-74.
 15. Боднарук М. І. Місце та роль в ринковій економіці соціального страхування / М. І. Боднарук // Науковий вісник Чернівецького ун-ту : Зб. наук. праць. – Серія : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2002. – Вип. 161. – С. 54-56.
 16. Боднарук М. І. Об’єкти правовідносин загальнообов’язкового державного страхування / Микола Боднарук // Підприємництво, господарство і право. – Київ : Книжкова друкарня наукової книги, 2002. – No 6. – С. 54-57.
 17. Боднарук М. І. До питання реформи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в Україні / М. І. Боднарук // Держава і право : Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 18. – С. 191-196.
 18. Боднарук М. І. Соціально-правові аспекти загальнообов’язкового пенсійного страхування в умовах ринкової економіки / М. І. Боднарук // Держава і право : Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ, 2003. – Вип. 21. – С. 428-432.
 19. Боднарук М. І. Порівняльно-правова характеристика суб’єктів, що підлягають пенсійному страхуванню за віком (на прикладі Польщі, США, Чехії, Швейцарії) / М. І. Боднарук // Держава і право : Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ, 2003. – Спецвип. – С. 36-39.
 20. Боднарук М. І. Правова природа правовідносин у сфері соціального забезпечення / М. І. Боднарук // Науковий вісник Чернівецького ун-ту : Зб. наук. праць. – Серія : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2003. – Вип. 180. – С. 78-81.
 21. Боднарук М. І. Проблемні питання удосконалення проекту Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування” / М. І. Боднарук // Вісник Хмельницького ін-ту регіонального управління та права. – Хмельницький : Вид-во Хмельницького ун-ту управління і права, 2004. – No 4 (12). – С. 246-249.
 22. Боднарук М. І. До проекту Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування” / М. І. Боднарук // Науковий вісник Чернівецького ун-ту : Зб. наук. праць. – Серія : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2004. – Вип. 227. – С. 59-61.
 23. Боднарук М. І. Принципи соціального страхування в Україні / М. І. Боднарук // Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. – Серія «Юридичні науки». – Херсон : Гельветика, 2013. – Вип. 6. – Т. 1. – С. 87-89.
 24. Боднарук М. І. Поняття соціального страхування в сучасних умовах / М І. Боднарук // Актуальні проблеми права : теорія і практика : Зб. наук. праць. – Луганськ : Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, 2013. – No 28. – С. 140-146.
 25. Боднарук М. І. Поняття правовідносин у сфері соціального страхування в Україні / М. І. Боднарук // Митна справа. – Одеса : Національний ун-т «Одеська юридична академія», 2013. – Спеціальний випуск. – С. 203-207.
 26. Боднарук М. І. Структура механізму правового регулювання соціального страхування в Україні / М. І. Боднарук // Науковий вісник Ужгородського нац. ун-ту. – Серія «Право». – Херсон : Гельветика, 2013. – Спеціальний випуск. – Т. 2. – С. 46-51.
 27. Боднарук М. І. Механізм міжнародно-правового регулювання соціального страхування / М. І. Боднарук // Науковий вісник Академії муніципального управління : Зб. наук. праць. – Серія «Право». – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 229-235.
 28. Bodnaruk N. I. Social Insurance Tasks in Ukraine / N. I. Bodnaruk // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – Vienna : «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2014. – No 1. – Vol. 2. – pp. 190-194.
 29. Боднарук М. І. Социальное страхование в ХІХ-ХХ веке : общетеоретический генезис / Н. И. Боднарук // Право и политика. – Бишкек : Алтын Тамга, 2014. – No 1. – С. 81-84.
 30. Боднарук М. І. Теоретические аспекты возникновения, развития и прекращения правоотношений в сфере социального страхования / Николай Боднарук // Право и закон. – Бишкек, 2014. – No 1. – С. 46-51.
 31. Боднарук М. І. Щодо питання ознак соціального страхування / М. І. Боднарук // Митна справа. – Одеса : Національний ун-т «Одеська юридична академія», 2014. – No 1 (91). – Ч. 2. – Кн. 2. – С. 298-302.
 32. Боднарук М. І. Види правовідносин у сфері соціального страхування / М. І. Боднарук // Публічне право. – Київ, 2014. – No 2 (14). – С. 181-187.
 33. Боднарук М. І. Щодо структури правовідносин у сфері соціального страхування в Україні / М. І. Боднарук // Наука і правоохорона. – Київ : Державний НДІ МВС України, 2014. – No 2 (24). – Ч. 2. – С. 281-285.
 34. Bodnaruk N. I. Development of Social Insurance in Independent Ukraine / N. I. Bodnaruk // International Scientific Journal EURO-AMERICAN SCIENTIFIC COOPERATION : research articles. – Hamilton, Canada : «Accent Graphics Communications», 2014. – Vol. 2. – pp. 42-48.
 35. Боднарук М. І. Правовий статус комісій із соціального страхування, роботодавців та соціальних страхових фондів як суб'єктів у сфері соціального страхування / М. І. Боднарук // Південноукраїнський правничий часопис. – Одеса : Одеський держ. ун-т внутрішніх справ, 2014. – No 3. – С. 55-58.
 36. Боднарук М. І. Принципи оптимізації механізму забезпечення правового регулювання соціального страхування в Україні / М. І. Боднарук // Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. – Серія «Юридичні науки». – Херсон : Гельветика, 2014. – Вип. 3. – Т. 2. – С. 13-17.
 37. Боднарук М. І. Загальнотеоретична характеристика суб'єктів у сфері соціального страхування / М. І. Боднарук // Наука і правоохорона. – Київ : Державний НДІ МВС України, 2014. – No 3 (25). – Ч. 2. – С. 20-25.
 38. Боднарук М. І. Відповідальність за порушення прав громадян у сфері соціального страхування / М. І. Боднарук // Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. – Серія «Юридичні науки». – Херсон : Гельветика, 2014. – Вип. 4. – Т. 1. – С. 212-216.
 39. Боднарук М. І. Предпосылки становления социального страхования в мире / Николай Боднарук // Legea și viața. – Chisinău, 2014. – Aprilie. – C. 23-26.
 40. Боднарук М. І. Правовий статус фізичної особи та професійної спілки як суб’єктів у сфері соціального страхування в Україні / М. І. Боднарук // Науковий вісник Міжнар. гуманітарного ун-ту : Зб. наук. праць. – Серія : Юриспруденція. – Херсон : Гельветика, 2014. – No 10-1. – Т. 2. – С. 24-26.
 41. Боднарук М. І. Функції соціального страхування в Україні / М. І. Боднарук // Науковий вісник Ужгородського нац. ун-ту. – Серія «Право». – Херсон : Гельветика, 2014. – Вип. 24. – Т. 2. – С. 161-164.
 42. Боднарук М. І. Форми оптимізації механізму забезпечення правового регулювання соціального страхування в Україні / М. І. Боднарук // Науковий вісник Ужгородського нац. ун-ту. – Серія «Право». – Херсон : Гельветика, 2014. – Вип. 28. – Т. 2. – С. 10-13.
 43. Боднарук М. І. Щодо прийняття Концепції адаптації національного законодавства у сфері соціального страхування до законодавства держав Європейського Союзу / М. І. Боднарук // Актуальні проблеми держави і права : Зб. наук. праць. – Одеса : Юридична література, 2014. – Вип. 73. – С. 158-160.
 44. Mykola I. Bodnaruk. Social Insurance as a Legal Phenomenon. the Historical-Legal Aspect of Its Formation and Development (from the Ancient Times till the Middle Ages) / Mykola I. Bodnaruk // the Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права. – 2017. – No 44. – С. 6-10.
  Праці апробаційного характеру:
 1. Боднарук М. І. Деякі питання компетенції профспілкових організацій у сфері управління соціальним страхуванням / М. І. Боднарук // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 10-й річниці створенню Федерації професійних спілок України (ФНПУ – ФПУ) [“Сучасний профспілковий рух в Україні та проблеми його консолідації”], (Київ, 17 травня 2000 р.). – Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ : ТОВ «Видавництво Курс», 2000. – No 3. – С. 34-37.
 2. Боднарук М. І. Зміст та функції соціального страхування в Україні за умов переходу до ринкової економіки / М. І. Боднарук // Матеріали націон. наук.-практ. конф. [“Сучасний профспілковий рух в Україні та проблеми його консолідації”], (Київ, 5 жовтня 2000 р.). : Зб. наук. статтей. – Київ : Академія праці і соціальних відносин, 2000. – С. 152-158.
 3. Боднарук М. І. Роль економічних і соціальних факторів у формуванні законодавства по соціальному страхуванню / М. І. Боднарук // Матеріали міжнар. наук. конф. [“Україна : шляхами віків”], присвяченої 175-річчю з дня народження Георгія Андрузького, (Київ, 17 травня 2002 p.). – Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ : Академія праці і соціальних відносин, 2002. – No 2 (15). – Ч. 1. – С. 48-50.
 4. Боднарук М. І. До питання кодифікації законодавства в сфері соціального забезпечення / М. І. Боднарук // Матеріали наук.-практ. конф. [“Проблеми кодифікації законодавства України”], (Київ, 14 травня 2003 р.) ; За заг. ред. члена-кореспондента АПрН України В. П. Нагребельного, к.ю.н. Н. М. Пархоменко. – Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – С. 31-33.
 5. Боднарук М. І. Роль суб’єктів права в галузі соціального страхування в умовах переходу до ринкової економіки / М. І. Боднарук // Матеріали наук.-практ. конф. [“Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних умовах ринкової економіки”], (Сімферополь, 19-20 травня 2003 р.) ; За ред. проф. В. С. Венедиктова. – Харків : Нац. ун-т внутр. справ, 2003. – С. 186-188.
 6. Боднарук М. І. Некоторые аспекты реформирования социального страхования в Украине в период экономических реформ / Н. И. Боднарук // Сб. тезисов Второй междунар. конф. университетов [«Университеты и общество. Сотрудничество университетов в XXI веке»], (МГУ им. М. В. Ломоносова, 27-28 ноября 2003 г.). – М. : МАКС Пресс, 2003. – С. 456-458.
 7. Боднарук М. І. Реформування соціального страхування в Україні: стан та перспективи розвитку / М. І. Боднарук // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [„Реформування правової системи України : проблеми і перспективи розвитку в контексті Європейських інтеграційних процесів”], (Київ, 28-29 квітня 2004 р.). : Зб. наук. праць. В 2 ч. / Редкол. : С. А. Єрохін, В. Ф. Погорілко, Я. М. Шевченко та ін. – Київ : Національна академія управління. – Ч. 2. – С. 262-265.
 8. Боднарук М. І. До питання удосконалення законодавства в галузі права соціального забезпечення / М. І. Боднарук // Матеріали наук.-практ. конф. [“Кодифікація трудового законодавства України : стан та перспективи”], (Запоріжжя, 25-26 червня 2004 р.) ; За заг. ред. проф. В. С. Венедиктова. – Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – С. 249-250.
 9. Боднарук М. І. Спеціальні ознаки соціального страхування в сучасних умовах / М. І. Боднарук // Матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 80-ти річному ювілею проф. кафедри економіко-правових дисциплін Кухаренка В. Д. [“Актуальні проблеми правового забезпечення економічної безпеки”], (Київ, 2 жовтня 2013 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – С. 27-30.
 10. Боднарук М. І. Принципи підвищення платоспроможності населення та кодифікації системи законодавства у контексті оптимізації соціального страхування в Україні / М. І. Боднарук // Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. [“Дотримання прав людини : сучасний стан правового регулювання та перспективи його вдосконалення”], (Київ, 5 березня 2014 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – С. 20-23.
 11. Боднарук М. І. Роль і значення правовідносин у сфері соціального страхування в Україні / М. І. Боднарук // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права”], (Львів, 28-29 березня 2014 р.). – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2014. – С. 122-124.
 12. Боднарук М. І. Загальна характеристика сутності соціального страхування / М. І. Боднарук // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. [“Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у XXI столітті”], (Одеса, 4 квітня 2014 р.). – Одеса : Міжнародний гуманітарний ун-т, 2014. – С. 108-112.
 13. Боднарук М. І. Види правовідносин у сфері соціального страхування / М. І. Боднарук // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Правове забезпечення політики держави на сучасному етапі її розвитку”], (Донецьк, 4-5 квітня 2014 р.). – Донецьк : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2014. – С. 50-53.
 14. Боднарук М. І. До питання особливостей правовідносин у сфері соціального страхування / М. І. Боднарук // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Актуальні питання та проблеми правового регулювання суспільних відносин”], (Дніпропетровськ, 4-5 квітня 2014 р.). – Дніпропетровськ : ГО «Правовий світ», 2014. – С. 73-75.
 15. Боднарук М. І. Загальнотеоретичні засади гармонізації законодавства України у сфері соціального страхування до законодавства Європейського Союзу / М. І. Боднарук // Зб. матеріалів круглого столу [“Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ”], (Київ, 14 травня 2014 р.). – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – С. 17-19.
 16. Боднарук М. І. Сутність гарантій соціального страхування в Україні як правового явища / М. І. Боднарук // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Правові реформи в Україні : реалії сьогодення”], (Харків, 23-24 травня 2014 р.). – Харків : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2014. – С. 114-116.
 17. Боднарук М. І. Деякі теоретичні аспекти загальнообов’язкового державного медичного страхування в Україні / М. І. Боднарук // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права”], (Львів, 27-28 червня 2014 р.). – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2014. – С. 101-103.
 18. Боднарук М. І. Соціальне страхування як спосіб реалізації громадянами конституційного права на соціальний захист / М. І. Боднарук // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали Міжнародної наукової конференції (Чернівці, 26-27 жовтня 2017 р.). - Чернівці: Технодрук, 2017. – С. 85-87.
  Публікації у наукових періодичних виданнях:
 1. Боднарук М. І. Правове регулювання внесків на державне соціальне страхування / М. І. Боднарук // Вісник Луганського ін-ту внутрішніх справ МВС України. – Луганськ : РВВ ЛІВС, 1999. – Вип. 1. – С. 227-235.
 2. Боднарук М. І. До питання про правовідносини між суб’єктами соціального страхування в Україні / М. І. Боднарук // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ : ТОВ «Видавництво Курс», 1999. – Вип. 2 (4). – С. 68-72.
 3. Bodnaruk М. On Some Problems of State Insurance Reforming in Ukraine / Mykola Bodnaruk // Lock Haven International Review. – Issue 14, 2000. – pp. 101-105.
 4. Боднарук М. І. Передумови виникнення правовідносин по державному соціальному страхуванню / М. І. Боднарук // Ерліхівський збірник. Юридичний факульт. Чернівецького нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича : Наукові доп. та повідомл. – Чернівці : Рута, 2002. – Вип. 3. – С. 157-160.
  Навчально-методичні праці:
 1. Право соціального захисту : навч. прогр. дисципліни та метод. вказівки / уклад. : Г. А. Трунова, М. І. Боднарук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 84 с.
 2. Медичне право : програма курсу та метод. вказівки (за вимогами кредитно-модульної системи) / уклад. : М. І. Боднарук, О. М. Боднарук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 68 с.
 3. Право соціального захисту України: навчально-методичний посібник / О.Я. Орловський, М.І.Боднарук, А.Г. Каптар. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 131 с.