Список наукових праць асистента кафедри приватного права Ганчук Ольги Миколаївни

  Статті у фахових наукових виданнях:
  1. Ганчук О. М. Контекстуалізація ціннісного виміру права // «JurnalulJuridicNational: TeoriesiPractica »S.R.L. Publikatiestiintifiko – practicadedrept «Национальныйюридический журнал : Теория и Практика» О.О.О., Республіка Молдова, № 6(10) 2014.- С.20 – 24.
    Матеріали конференцій:
  1. Ганчук О. М. Характеристика проблем злочинності у сфері охорони та раціонального використання надр: вітчизняний досвід // Проблеми протидії злочинності у ХХІ столітті: вітчизняний та міжнародний досвід: матеріали між нар. Симпозіуму (Чернігів, 24 квітня 2015р.); за ред. докт. юрид. наук, проф. І.Г. Богатирьова / Буковинський державний фінансово – економічний університет, Апеляційний суд Чернігівської області. – Чернігів, 2015 – С. 173-176.
  2. Ганчук О. М. Взаємодія права і моралі у системі соціонормативного регулювання // Законодавство України у світлі сучасних активних реформаційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція, м.Києв, 21 – 22 листопада 2014 р. – К. : У 2 частинах. Центр правових наукових досліджень, 2014. – Частина І. – С. 14 – 16.
  3. Ганчук О. М. Техніка юридичного письма: логіко-догматичний підхід // Правове регулювання суспільства та проблем юридичної техніки:матеріали науково-практичної інтернет – конференції (Івано-Франківськ,грудень 2015 р.)- Івано-Франківськ: Лабораторія академічних досліджень правового регулювання та юридичної техніки, 2015. - С.33-37.