Список наукових праць асистента кафедри приватного права Бурки Альони Валентинівни

    Статті у фахових наукових виданнях:
    1. Бурка А. В. Накопичувальна система як індикатор ефективності пенсійного забезпечення в Україні / А. В. Бурка // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Юридичні науки". - 2016. - Випуск 3. Том 1. – С.108 – 112.
    2. Бурка А. В. Правовий статус учасників антитерористичної операції та гарантії їх соціального захисту / А. В. Бурка // Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету Державної податкової служби України. - 2016. - Випуск 1. – С.179 – 186.
      Матеріали конференцій:
    1. Бурка А. В. Соціальне забезпечення учасників антитерористичної операції / А. В. Бурка // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави" (8-9 квітня 2016р.). - Одеса, 2016. – С.116 – 119.