Обов’язкові навчальні дисципліни

Назва дисципліни / викладач
Семестр / спеціальність
Робоча програма
Плани семінарів
Завд. до іспитів
ККР
Цивільне право України (загальна частина)
к.ю.н., доц. Волощенко Т.М.,
к.ю.н., доц. Пацурківський Ю.П.
ІІІ семестр (спеціальність «Міжнародне право»)
V семестр (спеціальність «Право»)
Цивільне право України (особлива частина)
к.ю.н., доц. Процьків Н.М.,
к.ю.н., доц. Никифорак В.М.
ІІІ, VІ семестр (спеціальність «Право»)
ІV семестр (спеціальність «Міжнародне право»)
Господарське право
д.ю.н., проф. Бутирський А.А.,
к.ю.н., доц. Орловський О.Я.
ІV, V семестр (спеціальність «Право»)
Трудове право України
д.ю.н., проф. Гетьманцева Н.Д.,
к.ю.н., доц. Орловський О.Я.,
к.ю.н., доц. Козуб І.Г.
VІІ семестр (спеціальність «Право»)
Право соціального захисту
д.ю.н., доц. Боднарук М.І.,
к.ю.н., доц. Орловський О.Я.
VІІІ семестр (спеціальність «Право»)