Перелік магістерських робіт, що будуть захищатися студентами у грудні 2017 р.

Перелік кваліфікаційних магістерських робіт,

що виконуються на кафедрі приватного права, юридичного факультету та

будуть захищатися студентами у грудні 2017 р.

 

ПІП студента Тема магістерської роботи ПІП керівника кваліфікаційної роботи
Денна форма навчання
1. Борецька Христина Василівна Представництво в трудовому праві. к.ю.н., доц. Козуб І.Г.
2. Буряк Юлія Олегівна Місце права на працю в системі прав людини. д.ю.н., доц. Гетьманцева Н.Д.
3. Гавринюк Інна Іванівна Система принципів права соціального захисту: генезис та динаміка. д.ю.н., доц. Боднарук М.І.
4. Денисюк Вікторія Анатоліївна Механізм реалізації прав та виконання обов’язків у спадковому праві України. к.ю.н., доц. Никифорак В.М.
5. Євич Олександр Павлович Інформація як особливий об’єкт цивільно-правових відносин. к.ю.н., доц. Пацурківський Ю.П.
6. Куник Діана Дмитрівна Застосування норм права соціального захисту: теорія та практика. к.ю.н., доц. Орловський О.Я.
7. Матвійчук Максим Юрійович Правовий статус організацій роботодавців та їх об’єднань у сфері соціального партнерства. к.ю.н., доц. Козуб І.Г.
8. Мітітюк Давид Олександрович Інтерес в трудовому праві. д.ю.н., доц. Гетьманцева Н.Д.
9. Осадчук Наталія Валеріївна Договір про надання освітніх послуг. к.ю.н., доц. Никифорак В.М.
10. Пилип`юк Олександр Мирославович Юридичні факти у праві соціального захисту: теоретико-правовий аспект. к.ю.н., доц. Орловський О.Я.
11. Скрипник Кристина Олександрівна Особливості здійснення права на спадкування. к.ю.н., доц. Процьків Н.М.
12. Тирон Анастасія Миколаївна Проблеми реалізації авторського права та суміжних прав. к.ю.н., доц. Пацурківський Ю.П.
13. Трофимова Олена Володимирівна Принцип «свобода праці» в правовому регулюванні трудових відносин. д.ю.н., доц. Гетьманцева Н.Д.
14. Фадєєва Ксенія Станіславівна Непоіменовані договори в цивільному праві України. к.ю.н., доц. Никифорак В.М.
15. Швець Ганна Миколаївна Правове регулювання договору комерційної концесії. к.ю.н., доц. Процьків Н.М.
16. Яриковська Анастасія Борисівна Цивільно-правове регулювання корпоративних правочинів. к.ю.н., доц. Волощенко Т.М.
17. Яцюк Петро Андрійович Механізм здійснення прав акціонера к.ю.н., доц. Волощенко Т.М.
Заочна форма навчання
1. Заверуха Богдана Володимирівна Правова природа об’єктів цивільного права. к.ю.н., доц. Пацурківський Ю.П.
2. Іванюк Назарій Васильович Правова природа статутного капіталу акціонерного товариства. к.ю.н., доц. Волощенко Т.М.
3. Крушальницька Христина Михайлівна Захист права особи на пенсійне забезпечення. к.ю.н., доц. Орловський О.Я.
4. Лазецька Юлія Юріївна Припинення трудового договору з керівником підприємств, установ, організацій. к.ю.н., доц. Козуб І.Г.
5. Мостова Марія Василівна Особливості цивільно-правової відповідальності при здійсненні медичної діяльності. к.ю.н., доц. Процьків Н.М.
6. Осадчук Ілля Олегович Алеаторні договори в цивільному праві України. к.ю.н., доц. Никифорак В.М.
7. Петренчук Юлія Геннадіївна Соціальні права людини: європейські стандарти та імплементація у національне законодавство України. д.ю.н., доц. Боднарук М.І.
8. Сагановська Ольга Вікторівна Право на самозахист як одна із гарантій трудових прав працівника. к.ю.н., доц. Одовічена Я.А.
9. Храпак Маріанна Олександрівна Співвідношення державного і договірного регулювання трудових відносин. д.ю.н., доц. Гетьманцева Н.Д.
10. Чекашкіна Марія Петрівна Правове регулювання та особливості транспортної діяльності в Україні д.ю.н., доц. Боднарук М.І.