Дисципліни вільного вибору ОР Магістр

Назва дисципліни
Викладач
Презентація дисципліни
Питання на іспит/залік
V КУРС
Інвестиційне право доц. Волощенко Т.М.
Право інтелектуальної власності доц. Пацурківський Ю.П.
Захист цивільних прав доц. Волощенко Т.М.
Спадкове право доц. Кіріяк О.В.
Транспортне право доц. Кіріяк О.В.
Телекомунікаційне право доц. Волощенко Т.М.
Недоговірні зобов’язання доц. Процьків Н.М.
Захист прав споживачів доц. Процьків Н.М.
Правове регулювання банкрутства д.ю.н., доц. Бутирський А.А.
Відповідальність у трудовому праві доц. Козуб І.Г.
Правове регулювання зайнятості населення д.ю.н., доц. Гетьманцева Н.Д.
Право соціального обслуговування доц. Орловський О.Я.
Договірне право доц. Никифорак В.М.
Абсолютні цивільні права доц. Пацурківський Ю.П.
Виконання зобов’язань доц. Кіріяк О.В.
Трудові спори доц. Орловський О.Я.
Право соціального страхування д.ю.н., доц. Боднарук М.І.
VI КУРС
Право на працю та гарантії його реалізації д.ю.н., доц. Гетьманцева Н.Д.
Організація юридичного бізнесу доц. Процьків Н.М.
Ризики у підприємницькій діяльності доц. Волощенко Т.М.
Заставне право доц. Процьків Н.М.
Договори у сфері інтелектуальної діяльності доц. Пацурківський Ю.П.
Презумпції у цивільному праві доц. Никифорак В.М.
Правове регулювання праці осіб зі зниженою працездатністю доц. Козуб І.Г.
Пенсійне право доц. Орловський О.Я.