Для студентів магістратури

Назва дисципліни
Викладач
Кафедра, що забезпечує викладання
Презентація дисципліни
Презентація дисципліни
V КУРС
Інвестиційне право доц. Волощенко Т.М. кафедра приватного права
Право інтелектуальної власності доц. Пацурківський Ю.П. кафедра приватного права
Захист цивільних прав доц. Волощенко Т.М. кафедра приватного права
Спадкове право доц. Кіріяк О.В. (Никифорак В.М.) кафедра приватного права
Транспортне право доц. Кіріяк О.В. кафедра приватного права
Телекомунікаційне право доц. Волощенко Т.М. кафедра приватного права
Недоговірні зобов’язання доц. Процьків Н.М. кафедра приватного права
Захист прав споживачів доц. Процьків Н.М. кафедра приватного права
Правове регулювання банкрутства д.ю.н., доц. Бутирський А.А. кафедра приватного права
Відповідальність у трудовому праві доц. Козуб І.Г. кафедра приватного права
Правове регулювання зайнятості населення д.ю.н., доц. Гетьманцева Н.Д. кафедра приватного права
Право соціального обслуговування доц. Орловський О.Я. кафедра приватного права
Договірне право доц. Никифорак В.М. кафедра приватного права
Абсолютні цивільні права доц. Пацурківський Ю.П. кафедра приватного права
Виконання зобов’язань доц. Кіріяк О.В. кафедра приватного права
Трудові спори доц. Орловський О.Я. кафедра приватного права
Право соціального страхування д.ю.н., доц. Боднарук М.І. кафедра приватного права
VI КУРС
Право на працю та гарантії його реалізації д.ю.н., доц. Гетьманцева Н.Д. кафедра приватного права
Організація юридичного бізнесу доц. Процьків Н.М. кафедра приватного права
Ризики у підприємницькій діяльності доц. Волощенко Т.М. кафедра приватного права
Заставне право доц. Процьків Н.М. кафедра приватного права
Договори у сфері інтелектуальної діяльності доц. Пацурківський Ю.П. кафедра приватного права
Презумпції у цивільному праві доц. Никифорак В.М. кафедра приватного права
Правове регулювання праці осіб зі зниженою працездатністю доц. Козуб І.Г. кафедра приватного права
Пенсійне право доц. Орловський О.Я. кафедра приватного права