Дисципліни вільного вибору ОР Бакалавр

Назва дисципліни
Відповідальний за забезпечення
Презентація дисципліни
І КУРС
І семестр
Основи римського приватного права к.ю.н., доц. Пацурківський Ю.П.
ІІ семестр
Вступ до цивільного права к.ю.н., доц. Пацурківський Ю.П.
Основи соціального права к.ю.н., доц. Орловський О.Я.
ІІ КУРС
ІІІ семестр
Право на працю та гарантії його реалізації д.ю.н., доц. Гетьманцева Н.Д.
Правове регулювання відносин власності к.ю.н., доц. Пацурківський Ю.П.
ІV семестр
Захист права на працю осіб з інвалідністю к.ю.н., доц. Козуб І.Г.
Правове регулювання ринку нерухомості к.ю.н., доц. Никифорак В.М.
ІІІ КУРС
V семестр
Правове регулювання соціального партнерства к.ю.н., доц. Одовічена Я.А.
Договірне регулювання трудових відносин д.ю.н., доц. Гетьманцева Н.Д.
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності к.ю.н., доц. Померанський І.В.
VІ семестр
Відповідальність у трудовому праві к.ю.н., доц. Козуб І.Г.
Соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей к.ю.н., ас. Митрицька Г.Г.
Недоговірні зобов’язання к.ю.н., доц. Процьків Н.М.
Сімейне право к.ю.н., доц. Процьків Н.М.
ІV КУРС
VІІ семестр
Медичне право д.ю.н., доц. Боднарук М.І.
Правове регулювання зайнятості населення к.ю.н., доц. Одовічена Я.А.
Право соціального страхування к.ю.н., ас. Митрицька Г.Г.
VІІІ семестр
Трудові спори к.ю.н., доц. Орловський О.Я.
Ризики у підприємницькій діяльності к.ю.н., доц. Волощенко Т.М.
Виконання зобов’язань к.ю.н., доц. Кіріяк О.В.