Для студентів третього курсу

Назва дисципліни
Викладач
Кафедра, що забезпечує викладання
Презентація дисципліни
V СЕМЕСТР
Патентне право доц. Кіріяк О.В. кафедра приватного права
Житлове право Померанський І.В. кафедра приватного права
Сімейне право доц. Процьків Н.М. кафедра приватного права
Особисті немайнові блага доц. Пацурківський Ю.П. кафедра приватного права
VI СЕМЕСТР
Захист іноземних інвестицій: міжнародно-правові стандарти доц. Пацурківський Ю.П. кафедра приватного права