Навчальний процес

Перелік тем магістерських робіт, що пропонуються на вибір у
2016-2017 н. р.

 

Тема магістерської роботи
Викладач-керівник
1. Соціальні права людини: європейські стандарти та імплементація у національне законодавство України
д.ю.н.
Боднарук М.І.
2. Система принципів права соціального захисту: генезис та динаміка
д.ю.н.
Боднарук М.І.
3. Співвідношення державного і договірного регулювання трудових відносин
д.ю.н., доц. Гетьманцева Н.Д.
4. Місце права на працю в системі прав людини
д.ю.н., доц. Гетьманцева Н.Д.
5. Інтерес в трудовому праві д.ю.н., доц. Гетьманцева Н.Д.
6. Принцип «свобода праці» в правовому регулюванні трудових відносин
д.ю.н., доц. Гетьманцева Н.Д.
7. Юридичні факти у праві соціального захисту: теоретико-правовий аспект
к.ю.н., доц. Орловський О.Я.
8. Захист права особи на пенсійне забезпечення
к.ю.н., доц. Орловський О.Я.
9. Застосування норм права соціального захисту: теорія та практика
к.ю.н., доц. Орловський О.Я.
10. Правова природа об’єктів цивільного права
к.ю.н., доц. Пацурківський Ю.П.
11. Інформація як особливий об’єкт цивільно-правових відносин
к.ю.н., доц. Пацурківський Ю.П.
12. Проблеми реалізації авторського права та суміжних прав
к.ю.н., доц. Пацурківський Ю.П.
13. Особливості цивільно-правової відповідальності при здійсненні медичної діяльності
к.ю.н., доц. Процьків Н.М.
14. Правове регулювання договору комерційної концесії
к.ю.н., доц. Процьків Н.М.
15. Цивільно-правове регулювання корпоративних правочинів
к.ю.н., доц. Волощенко Т.М.
16. Механізм здійснення прав акціонера
к.ю.н., доц. Волощенко Т.М.
17. Правова природа статутного капіталу акціонерного товариства
к.ю.н., доц. Волощенко Т.М.
18. Правове регулювання та особливості транспортної діяльності в Україні
к.ю.н., доц.
Кіріяк О.В.
19. Особливості здійснення права на спадкування у контексті  останніх новел вітчизняного законодавства
к.ю.н., доц.
Кіріяк О.В.
20. Механізм реалізації прав та виконання обов’язків у спадковому праві України
к.ю.н., доц.
Кіріяк О.В.
21. Правовий статус організацій роботодавців та їх об’єднань у сфері соціального партнерства
к.ю.н., доц.
Козуб І.Г.
22. Представництво в трудовому праві
к.ю.н., доц.
Козуб І.Г.
23. Припинення трудового договору з керівником підприємств, установ, організацій
к.ю.н., доц.
Козуб І.Г.
24. Непоіменовані договори в цивільному праві України
к.ю.н., доц. Никифорак В.М.
26. Алеаторні договори в цивільному праві України
к.ю.н., доц. Никифорак В.М.
27. Договір про надання освітніх послуг
к.ю.н., доц. Никифорак В.М.
28. Керівник організації як особливий суб’єкт трудових правовідносин
к.ю.н., доц.
Одовічена Я.А.
29. Право на самозахист як одна із гарантій трудових прав працівника
к.ю.н., доц.
Одовічена Я.А.