Історія

%d1%88%d0%b5%d0%b2%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d1%8f-%d0%bc Кафедра приватного права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, була заснована 1 вересня 1993 року. Фундатором кафедри була академік Академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділу проблем цивільного, трудового, та підприємницького права Інституту держави і права НАН України імені В.М.Корецького, доктор юридичних наук, професор Шевченко Ярославна Миколаївна (фото зліва), яка є однією із провідних вчених науки цивільного права.%d0%b3%d0%b5%d1%82%d1%8c%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%bd-%d0%b4

Шевченко Я.М. належить особлива роль у професійному становленні професорсько-викладацького складу кафедри. Під її керівництвом захищено кандидатські дисертації ряду викладачів кафедри. Крім Шевченко Я.М., з часу заснування, на кафедрі працювали й інші відомі науковці і практики, які своїми зусиллями сприяли її становленню та розвиткові. Серед них доктори юридичних наук, професори Кузнєцова Н.С., Ромовська З.В., Штефан М.Й., Безугла Я.І. та ін. З 2002 року до 2014 року кафедру очолювала кандидат юридичних наук, доцент Гетьманцева Ніна Дмитрівна, науковий напрямок якої становить правове регулювання трудових відносин. Під керівництвом Н.Д. Гетьманцевої захищено кандидатські дисертації ряду викладачів кафедри.

Сьогодні завідувачем кафедри є доктор юридичних наук, доцент Боднарук Микола Іванович.

Кафедmykola_bodnaruk_historyра забезпечує викладання більш як 25 нормативних та спеціальних навчальних курсів, серед яких, зокрема: Цивільне право (загальна та особлива частини), Сімейне право, Трудове право, Господарське право, Європейські стандарти приватного права, Спадкове право, Деліктне право, Страхове право, Право соціального захисту в Україні, Правове регулювання відносин інтелектуальної власності, Правове регулювання зайнятості (працевлаштування) населення, Договірне регулювання трудових відносин, Актуальні проблеми цивільного права, Правове регулювання інвестиційної діяльності, Правовий режим майна членів сім’ї тощо.

На кафедрі функціонують: лабораторія з охорони і захисту прав та інтересів фізичних і юридичних осіб; студентський гурток з приватного права. Випускники-спеціалісти кафедри є висококваліфікованими фахівцями в галузі цивільного, трудового і господарського права, успішно працюють у різних сферах діяльності.

Викладацький склад кафедри формують 18 штатних викладачів: Боднарук Микола Іванович, Гетьманцева Ніна Дмитрівна, Процьків Наталія Миколаївна, Пацурківський Юрій Петрович, Орловський Олег Ярославович, Никифорак Володимир Михайлович, Волощенко Тетяна Миколаївна, Козуб Ірина Георгіївна, Померанський Ігор Валентинович, Одовічена Яна Анатоліївна, Кіріяк Оксана Василівна, Митрицька Ганна Григорівна, Гудима-Підвербецька Марія Мирославівна, Бурка Альона Валентинівна, Пилипко Юлія Олександрівна, Галкевич Сергій Вікторович, Ганчук Ольга Миколаївна, Малєнко Ольга Валеріївна.