Доцент кафедри приватного права Волощенко Тетяна Миколаївна взяла участь у науково-практичному семінарі “Переддоговірні та договірні відносини щодо передавання прав на об’єкти інтелектуальної власності”

Семінар був організований Українським інститутом науково-технічної експертизи та інформації Міністерства освіти та науки України і проведений 29 березня 2018 року у м. Київ.

Сертифікат