Докт. юрид. наук, доц. кафедри приватного права Гетьманцева Ніна Дмитрівна пройшла стажування на базі університету м. Вісмар (Німеччина) за програмою «Юридична методика та освіта».

З 05.02.2018 р. по 16.02.2018 р. докт. юрид. наук, доц. кафедри приватного права Гетьманцева Ніна Дмитрівна та ряд викладачів юридичного факультету ЧНУ разом із представниками викладацького складу інших юридичних ВУЗів України та Казахстану пройшли стажування на базі університету м. Вісмар (Німеччина) за програмою «Юридична методика та освіта». Мета програми стажування полягала в освоєнні нових форм практичного застосування права юристами та методики викладання юриспруденції студентам-юристам.
З метою сприяння у освоєнні методики вирішення юридичних казусів (завдань), за допомогою конкретних прикладів у сфері приватного (цивільного) і публічного (адміністративного, кримінального, земельного) права був здійснений загальний огляд розвитку юридичної методики як в Німеччині, зокрема, так і в Європі загалом.
Доктор права Ганс-Йоахим Шрамм під час проведення занять ознайомив слухачів із особливостями методики вирішення юридичних задач (казусів) та продемонстрував на конкретних практичних прикладах процес юридичної кваліфікації та експертної перевірки фактичних обставин справи студентами. На прикладах судових рішень з цивільних, адміністративних, кримінальних справ було сконцентровано увагу щодо процесу тлумачення норм і юридичної аргументації, питаннях юридичної кваліфікації і експертної перевірки фактичних обставин з конкретної справи. Необхідно зауважити, що конкретний казус розглядався з урахуванням усіх прийнятих до уваги правових аспектів його вирішення ( вирішення завдання на підставі «техніки співвідношення», «підстави для пред’явлення вимоги», юридична кваліфікація (Subsumtion), тощо).
На заняттях, які проводилися доктором права Андреасом Штайнінгером детально було ознайомлено з метою юридичної освіти у Німеччині, а також поетапними шляхами її досягнення. Велика увага приділялася обговоренню форматів освіти та навчальних матеріалів, за допомогою яких ця мета досягається. Головна увага акцентувалася не тільки на передачі і засвоєнні як набутих так і нових знань студентами, а й у сприянні освоєння тієї методики, яка дозволяє студентам самостійно вирішувати нові казуси (завдання), з метою набуття навичок застосування норм права у практичній діяльності. Детально були розглянуті практичні приклади, змодельовані практичні ситуації, завдання. Ознайомлено із поетапним прийняттям юридичних іспитів у студентів.
Особлива увага приділялась питанням практичної діяльності юристів. Зокрема, щодо практичної роботи адвокатів, нотаріусів, суддів. З цією метою були відвідані судові засідання місцевого суду м. Вісмар. На прикладі розгляду конкретних справ були показані методи роботи судді на практиці: дослідження фактичних обставин справи, методи роботи судді та його особливості, «техніка співвідношення». Вказане дало можливість з’ясувати схожість і відмінність національного процесуального права та процесуального права Німеччини.
Була приділена увага особливостям методики публічного права та його розмежування з приватним правом, методам застосування права: юридична кваліфікація (Subsumtion), концепція «підстави для пред’явлення вимоги», концепція суб’єктивного права. Акцентовано увагу на обґрунтуванні рішень за межами тексту норми права, аналогії права, порівняння права, значення основних прав людини при вирішенні конкретних справ, зловживання правом. Вказане супроводжувалося вирішенням різного роду казусів (завдань).
Як висновок, в ході проведених дискусій було здійснено обговорення результатів, що дало можливість здійснити порівняльно-правову характеристику правових систем України і Німеччини, провести так звану паралель у відмінностях і елементах схожості правових порядків, методики навчання і підготовки студентів-юристів.
Викладачі протягом двох тижнів наполегливо працювали над проблематикою розробки нового змісту та нових форм викладання юридичних дисциплін. До вказаного спектру можна віднести і юридичну кваліфікацію, і надання консультативних послуг, і ведення справи адвокатами, і юридичну експертизу, і особливості розгляду справи в суді та ін. Вказані та цілий ряд інших питань освоювались слухачами на прикладах моделювання практичних казусів.
У цілому стажування було надзвичайно змістовним і корисним, що буде, звісно, сприяти поглибленій професійній компетентності викладачів, з метою якісної підготовки кваліфікованих юристів.