Доценти кафедри приватного права Процьків Н.М. та Волощенко Т.М. пройшли стажування Жешівському університеті, м. Жешув, Польща


З 27 листопада 2017 року по 08 грудня 2017 року доценти кафедри приватного права Процьків Н.М. та Волощенко Т.М. пройшли науково-педагогічне стажування на факультеті права та адміністрації Жешівського університету (м.Жешов, Польща) на тему: «Організація навчального процесу, інноваційні методи та технології навчання: досвід Жешівського університету» в рамках чинної угоди між Чернівецьким та Жешовським університетами.
Стажування проходила в рамках програми стажування, яка включала три модулі. Викладачі кафедри ознайомились з організацією навчального процесу в країнах Євросоюзу на прикладі досвіду Жешівського університету, сучасними методами викладання наук цивілістичного циклу, які орієнтовані на підвищення практичних знань та навичок.
Під час стажування доц.Процьків Н.М. та доц.Волощенко Т.М. відвідали лекційні, практичні, семінарські заняття провідних викладачів Жешівського університету, в тому числі і заняття, котрі проводилися для студентів, що перебувають на навчанні в Жешівському університеті в рамках програми Еразмус.
Доцентом Волошенко Т.М. в рамках програми стажування були прочитані дві лекції польською мовою для студентів факультету права та адміністрації Жешівського університету на теми : «Osoba prawna jako podmiot prawa cywilnego» та «Spółka gospodarcza w Ukrainie».
Ще однією складовою наукового стажування була науково-дослідна робота в рамках якої викладачі кафедри були ознайомлені з організацію наукової роботи Жешівського університету на прикладі факультету права та адміністрації.