14 листопада 2017 року доцент кафедри приватного права Орловський О.Я. взяв участь у програмі “Доступно? ЄС!” у студії радіо Блиск fm.

Предметом обговорення програми стали питання стимулювання  на Буковині розвитку ринків праці, що сприяють залученню малозабезпечених осіб. У дискусії обговорювались також заходи трансформації нелегальної зайнятості для  зменшення обсягів неформальної економіки. Особлива увагу гостей студії була звернута на проблему імплементації глави 21 Угоди про Асоціацію України з Євросоюзом – співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей. Згідно цього документа Україна зобов’язується поступово наблизити своє  трудове законодавство до законодавства ЄС. При цьому підкреслювалась роль Директива Ради № 91/533/ЄЕС від 14.10.1991 про обов’язок роботодавця інформувати працівників про умови, що застосовуються до контракту чи трудової угоди; Директива Ради Європи № 97/81/ЄС від 15.12.1997 про рамкову угоду про неповну зайнятість; Директиви Європейського союзу (про рівність у сфері зайнятості (2000), про расову рівність (2000), про гендерну рівність у доступі до товарів та послуг (2004) тощо. Жвавий інтерес викликало також обговорення практичних аспектів застосування трудового законодавства в частині заборони дискримінації за ознакою гендерної ідентичності.